logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ผู้ชนะประกวดราคา

  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    19 พฤศจิกายน 2561
  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
    14 กันยายน 2561