logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ บุญทัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับซ้อนแนวเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองเวียงหวาย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ   บุญทัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ทับซ้อนแนวเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองเวียงหวาย ณ ห้องประชุมทุ่งสามหมอน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

อัลบั้มภาพ

22 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาส...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียง...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง