logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในการทำงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์   เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมประชุมตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งมอบนโยบาย และรับทราบปัญหาข้ออุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ณ ห้องประชุม "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และเลือกซื้อสินค้าภายในตลาด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

15 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาส...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียง...
  7 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง