logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอแจ้งให้ผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติครบรอบ 88 ปีกรมธนารักษ์ สามารถมาติดต่อรับเหรียญได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ขอแจ้งให้ผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ สามารถติดต่อรับเหรียญได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

โดยเตรียมเอกสารแสดงดังนี้

- ให้นำใบสั่งจอง(ตัวจริง)พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง)มารับด้วยตนเอง

- กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนให้นำใบสั่งจอง(ตัวจริง)และหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ(ตัวจริงและสำเนา)

- กรณีใบสั่งจองสูญหายต้องมีใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)หากมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนจะต้องมีใบแจ้งความหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ(ตัวจริงและสำเนา)

และมีเหรียญจำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-711685 ในวันและเวลาราชการ

อัลบั้มภาพ

19 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย จัดประชุมตามโครงการ "เ...
  16 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • ในวันที่ 15 มกราคม 2564 คบจ.จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรา...
  8 มกราคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด...
  2 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง