logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พนักงานราชการ

 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 เมษายน 2562
 • ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  7 มีนาคม 2562