logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย

  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ชั้น 4 (ห้าแยกพ่อขุน) ถ.พหลโยธิน เลขที่ 843 ตำบลเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 • โทร : 0 5371 1685
  โทรสาร : 0 5374 4303
 • อีเมล rtchr@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล